Подсети се

Линију коју цртамо уз помоћ лењира, а нема ни почетак ни крај, назива се права линија. Права линија која има означен почетак и крај, знамо њену дужину, назива се дуж. Више правих линија које се надовезане чине изломљену линију. Линију нацртану руком називамо крива линија. Криве и праве линије могу бити отворене и затворене. Уради следеће задатке у свесци: 1. Нацртај праву затворену линију. 2. Нацртај криву отворену линију. 3. Нацртај две праве линије које се секу. 4. Нацртај две криве линије које се секу.