Afinita mezi kružnicí a elipsou -př. 1 - 2. zp.

1. Zvolíme směr afinity; TT'. 2. Sestrojíme kružnici k‘, která je afinním obrazem hledané elipsy k. (Kružnic k' má střed v bodě S a dotýká se t). 3. Musíme určit osu afinity – určíme afinní obraz bodu M. 4. V kružnici k‘ sestrojíme sdružené průměry T’U‘ a P’Q‘. 5. V afinitě určíme jejich obrazy a elipsa je tak již určena jednoznačně (pomocí Rytzovy konstrukce by se strojily hlavní a vedlejší osy).