Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Analytische mtk: oef 7 (4) (pagina 66)

Stel de vergelijking op van de rechte u als u door A gaat en loodrecht staat op PQ. , en
  • Los de oefening op in jouw werkschrift. Werk ordelijk en gestructureerd. Noteer het gegeven, gevraagd en de oplossing.
  • Controleer jouw antwoord via het GeoGebra applet hieronder. Je moet de vergelijking van u invullen in het invulvakje.
  • Onder de applet staat een filmpje met de verbetering.