Hinnan vaihtelu

Ekonomiassa meitä usein kiinnostaa jonkin hyödykkeen hinnan vaihtelu (tässä puhutaan tietenkin tuotteen arvon ja vallitsevan valuutan arvon suhteesta). Jos halutaan tarkkailla, miten hinta kehittyy pitkillä ajanjaksoilla (vuosissa, kymmenissä vuosissa), ei kannata tuijottaa hyödykkeen juuri tämänhetkistä hintaa, koska hinnassa on paljon ``nopeatahtista'' vaihtelua, joka on kuitenkin määrällisesti pientä suhteessa siihen miten hyödykkeen hinta kehittyy kun aika on pitkä. Niinpä "pitkällä tähtäimellä" kannattaa pikemminkin tarkkailla hinnan liukuvaa keskiarvoa (moving average). Tarkkaillaan siis hyödykkeen hintaa tietyn mittaisen ajanjakson sisällä, kuten vaikkapa viimeisimmän 30 päivän sisällä. Toisin sanoen, muodostetaan funktio a(t), joka kuvaa tuotteen hinnan keskiarvoa viimeisimmältä kolmeltakymmeneltä päivältä. Jos p(t) on nyt meitä kiinnostavan hyödykkeen hinta ajanhetkellä t [päivää], niin hinnan liikkuva keskiarvo 30 päivän jaksolla on missä t0 on nykyinen päivä.