Centar opisane kružnice trougla

Centar opisane kružnice trougla

Simetrale sve tri stranice trougla seku se u jednoj tački. Opisana kružnica trougla jeste kružnica kojoj pripadaju sva tri temena tog trougla. Tačka u kojoj se seku simetrale stranica trougla na jednakom je rastojanju od svakog temena trougla, pa je to centar opisane kružnice trougla (O). Duž čiji je jedan kraj centar opisane kružnice, a drugi teme trougla, jeste poluprečnik opisane kružnice trougla.

Centar opisane kružnice trougla (O)