Undersök hur kurvorna förändras

Författare/skapare:
Kenneth Winter
Område(n):
Cosinus, Sinus

1. Undersök hur A och k påverkar kurvorna

Undersök hur kurvornas utseende förändras av värdet på A och k. Börja med att variera värdet på A med k = 1, C = 0 och w = 0. Undersök sedan hur k-värdet påverkar kurvornas utseende.

2. Undersök hur kurvorna förskjuts med hjälp av C och w

Undersök hur kurvorna förskjuts då du ändrar värdet på C och w. Börja med att ändra värdet på C med w = 0, A = 1, k = 1 och utforska hur C påverkar kurvorna. Undersök sedan hur w påverkar kurvorna med med C = 0, A = 1, k = 1.

3. SVARA PÅ FRÅGORNA NEDAN

Nedan finner du några kontrollfrågor som du kan svara på och självrätta.

Hur påverkar värdet på A kurvornas utseende?

Värdet på A påverkar...

Välj alla som är tillämpliga
 • A
 • B
 • C
 • D
Kontrollera svaret (3)

Hur påverkar k-värdet kurvornas utseende?

Värdet på k...

Välj alla som är tillämpliga
 • A
 • B
 • C
 • D
Kontrollera svaret (3)

Vad händer med kurvan om w = 60?

Välj alla som är tillämpliga
 • A
 • B
 • C
 • D
Kontrollera svaret (3)

Vad händer med kurvan om C = -4? OBS! negativ fyra

Välj alla som är tillämpliga
 • A
 • B
 • C
 • D
Kontrollera svaret (3)