substitutie

De substitutiemethode is handig wanneer in een van de vergelijkingen de coëfficiënt van x of y gelijk is aan 1. In onderstaand applet is dit zo voor y in de eerste vergelijking.
  • Herschrijf de eerste vergelijking en druk y uit in functie van x.
  • In de tweede vergelijking kan je nu y vervangen door de gelijkwaardige uitdrukking.
  • Werk je de tweede vergelijking verder uit, dan kan je x berekenen.
  • Vul je tenslotte de waarde van x in in de uitdrukking voor y, dan kan je ook y berekenen.