Exponentialfunktionen

Författare/skapare:
Fredrik Nordling
1. Låt a vara 1,5. Flytta lite på C. Hur påverkar det grafen? 2. Diskutera med den som sitter bredvid varför C påverkar grafen som den gör. Utgå från funktionen y=Cax. 3. Låt C vara 10000. Flytta lite på a. Hur ser grafen ut om
  • a>1?
  • a=1?
  • a<1?
  • a=0?
  • a<0?
4. Strunta i Geogebra för ett tag. Fundera på detta istället. Du placerar alla dina pengar (10000 kr) i en aktiefond som ger 10% ränta på ett år, hur mycket pengar har du då efter
  • 1 år?
  • 2 år?
  • 10 år?
  • x år?
5. Tillbaka till Geogebra. Kan du teckna en funktion som beskriver hur dina pengar växer? Använd dig gärna av grafen och glidarna ovan. 6. Efter hur lång tid har dina pengar fördubblats? Avläs i grafen. 7. Dina pengar (10000:-) istället sjunker i värdet med 5% per år. Efter hur lång tid har alla dina pengar försvunnit? Motivera ditt svar.