spreidingstabellen met Tabel in Suite

Onderwerp:
Statistiek

Tabel in Suite

Via de Tabel in Suite kan je snel spreidingstabellen creëren en berekeningen maken.
 • Klik in de Menubalk op het icoon Tabel en open het tabelvenster.
 • Typ in de eerste kolom van de tabel de waarden voor de onafhankelijke variabele x.
 • Typ in de tweede kolom van de overeenkomende waarden voor de afhankelijke variabele y1.
 • De punten van de puntenwolk worden getoond in het tekenvenster. Zijn niet alle punten zichtbaar in het scherm, rechtsklik dan in het tekenvenster en selecteer de optie Zoom Passend.
 • Klik achter y1 op de knop Meer, en selecteer Regressie en kies een regregressiemodel. In een dialoogvenster verschijnt de waarde voor de determinatiecoëfficiënt R².
 • Bevestig met Plot.
Image

commando's

 • GeoGebra berekent nu de regressierechte als VeeltermRegr(VerwijderOngedefiniëerd((x_1,y_1)),1). Hierin zijn x_1 en y_1 de namen van de kolommen, in het applet gedefinieerd als hulpobjecten.
 • Door de vermelding VerwijderOngedefinieerd in het commando wordt enkel rekening gehouden met de cellen waarin een punt gedefinieerd wordt. Komt de lengte van de kolommen overeen, dan is deze toevoeging niet nodig.
Je kunt ook andere commando's gebruiken:
 • PassendeKromme((x_1,y_1),a x) berekent de regressierechte volgens een recht evenredig verband.
 • PassendeKromme((x_1,y_1),a x²) berekent de trendlijn volgens een zuiver kwadratisch verband
 • Correlatiecoëfficiënt((x_1,y_1)) berekent de correlatiecoëfficiënt van de reeks punten.
Vergelijken van regressiemodellen: De determinatiecoëfficiënt bepaalt welk het best passende regressiemodel is bij een reeks gegevens. Krijg je als bv. de functie g als trendlijn voor een zuiver kwadratisch verband, dan bereken je R² met het commando Determinatiecoëfficiënt((x_1,y_1),g).

verschillende lijsten als afhankelijke variabelen

Klik je naast de kolom van y1 in een cel van een volgende kolom, dan kan je verbanden vergelijken tussen een reeks x_1 en y_1, maar ook tussen x_1 en y_2 en meer. Wanneer je VerwijderOngedefinieerd gebruikt in je commando's, hoef je zelfs niet alle cellen in te vullen. Het commando houdt enkel rekening met de cellen die punten definiëren. In de syntax van het commando in het algebravenster kan je vrije combinaties maken tussen kolommen. De vergelijkingen van verschillende trendlijnen kan je verder ook gebruiken om verwachte waarden te berekenen of eventuele snijpunten te berekenen. Kortom Je krijgt een grotere flexibiliteit en veel meer mogelijkheden om met spreidingsdiagrammen om te gaan.
Image