Determinant

Každé čtvercové matici můžeme jednoznačně přiřadit číslo, které (až na znaménko) určuje objem rovnoběžníka jehož hrany jsou vektory sloupce matice.

Jak se změní determinant, když zaměníme dva řádky?

Hašek, R: Lineární algebra, kapitola "Determinanty"

Prezentace Google Slides Determinanty