СРАВНЯВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ

Позиционирайте числителите на дробите на числото 1. При по-голям знаменател какво парче от тортата ще получим?

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

Позиционирайте знаменателите на една и съща стойност. При по-голям числител какво парче от тортата ще получим?

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)
Можем да направим извода, че при равни знаменатели по-голяма е дробта с по-голям числител. А при равни числители по-голяма е дробта с по-малък знаменател.