Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Vektorfunktion med hastighedsvektor knyttet til løbende pkt.

Dette dokument viser en vektorfunktion afbildet. Ved at rykke på skyderen for kan du se punktet P samt hastighedsvektoren . Det er væsentligt at bemærke at hastighedsvektoren udgør en tangent-vektor, og at man ved at vælge punktet P samt hastighedsvektoren som retningsvektor kan opstille en parameterfremstilling for tangentlinien igennem punktet P. (Dog!: Dette kan dog ikke lade sig gøre hvis som det er tilfældet for ).