Jak narýsovat trojúhelník?

Autor:
David
Naučíme se narýsovat trojúhelník ABC AB=5cm BC=3cm CA=4cm
1. Narýsujeme úsečku AB |AB| = 5 cm
2. Uděláme kružnici, střed A, poloměr 4 cm -> z A do C
3. Uděláme kružnici, střed B, poloměr 3 cm -> z B do C
4. Vyznačíme bod C, průsečík dvou kružnic
5. spojím body do úseček AB, BC, CA
Narýsovali jsme trojúhelník ABC