Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Undersøg et tredjegradspolynomium

Anvend skyderne for koefficienterne.

  1. Beskriv hvad der sker når værdien af a ændres.
  2. Beskriv hvad der sker når værdien af d ændres.
  3. Hvad kan du sige om antallet af ekstremumspunkter (lokalt maksimum eller minimum) for denne type funktion? 
  4. Hvad kan du sige om antallet af monotoniintervaller for denne type funktion?
  5. Hvad kan du sige om antal rødder for denne type funktion? Kan du måske opstille nogle huskeregler som altid vil gælde?