equivalente cilinderprojectie

In de oppervlaktegrtrouwe of equivalente cilinderprojectie is de verhouding van de oppervlakte op de kaar en het corresponderende gebied op de aardbol overal gelijk. meridianen:
  • Op de aardbol lopen ze dichter naar elkaar toe richting de polen.
  • Op de cilinderprojectie lopen ze evenwijdig.
In de cilinderprojectie worden de afstanden tussen de meridianen uitgerekt dichter bij de polen. Willen we oppervlaktes gelijk houden, dan moeten we de afstanden tussen de parallelcirkels in gelijke mate verkleinen.
In equivalente cylindrical projections the ratio between areas on a map and the corresponding area on a globe is constant. meridians:
  • On a globe they run closer to each other closer to the poles.
  • On a cylindrical projection they run parallel.
In a cylindrical projection the distance between the meridians is dilated closer to the poles. To get equal areas we have to diminish equally the distances between the parallel circles.
Image