Exercici de plantejament d'una equació de 2n grau

Autor:
Tonet
Mou el punt lliscant i trobaràs la solució. Després segueix les indicacions de la part inferior per tal d'aconseguir resoldre l'exercici mitjançant una equació
A què anomeneràs x? Quin serà el valor del costat del nou quadrat un cop ha augmentat el costat? Quina expressió et donarà l'àrea d'aquest quadrat? Si aquest valor (l'àrea) ha de ser igual al doble de l'àrea del quadrat inicial de costat 5 m, quina equació plantejaràs? Fes-ne la resolució i comprova que obtens el valor que et dóna aquesta aplicació informàtica.