Kopi af Parallelle tallinjer for brøk, desimaltall og prosent.

Desimaltallene er et flott system som gjør oss i stand til å skrive så små tall og avstander som vi ikke engang kan forestille oss. Men vi må ikke glemme at dette systemet virker meget enkelt og smart for den som forstår det, fordi det er et resultat av mange års utvikling. Men det er vanskelig for den som skal lære det. I denne øvelsen skal du finne hvilken sammenheng det er mellom desimaltall og prosent. Du skal også finne brøker som passer sammen med hele prosenttall.
Denne delen begrenser seg til forståelse av desimaltall, og tar ikke for seg regneoperasjoner med desimaltall. Mange av misforståelsene og misoppfatningene som oppstår med desimaltall skyldes at elever behandler desimaltallene som om de var hele tall.