Linearna funkcija

1.Linearna funkcija

a) Zapišite linearnu funkciju kojoj je linearni koeficijent za 2 veći od broja , a slobodni koeficijent 3 puta manji od -5

b) Zapišite linearnu funkciju kojoj je slobodni koeficijent 4 i za koju vrijedi

c) Zapišite linearnu funkciju koja ima isti nagib kao i funkcija   i prolazi ishodištem koordinatnog  sustava

2. Graf linearne funkcije

a) Napišite po volji linearnu funkciju koja je rastuća i nacrtaj njen graf

b) Obrazložite je li vaša odabrana funkcija iz prethodnog zadatka strmija od linearne funkcije  

c) Napišite po volji linearnu funkciju koja je padajuća i siječe ordinatu u točki , potom nacrtajte njen graf

d) Odredite nultočku linearne funkcije koju ste odabrali u zadatku iznad

3. Odredite

a) vrijednost funkcije za argument 1

b) nultočku linearne funkcije

c) odsječak na osi y linearne funkcije ako je

4.Iz zadanog grafa linearne funkcije odredite

a) linearni koeficijent

b) nultočku

c) linearnu funkciju

5.Obrazložite

a) koji od grafova prikazuje linearnu funkciju

Image

b) koju od navedenih funkcija prikazuje graf na slici

Uključite sve točne odgovore

c) koju od navedenih funkcija prikazuje graf na slici

Uključite sve točne odgovore

d) koju od navedenih funkcija prikazuje graf na slici

Uključite sve točne odgovore

d) koju od navedenih funkcija prikazuje graf na slici

Uključite sve točne odgovore