Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Definitie vector

Een vector is de verzameling van alle georiënteerde lijnstukken die gelijk zijn aan het georiënteerde lijnstuk Met andere woorden: een vector is de verzameling van alle georiënteerde lijnstukken met dezelfde richting, dezelfde zin en dezelfde lengte als het georiënteerd lijnstuk Een andere notatie voor de vector is één kleine letter met een pijl boven, bijvoorbeeld =
Voor volgende opdracht heb je dit icoon nodig: Toolbar Image klik op de derde knop en selecteer dit icoon. Teken nog vijf georiënteerde lijnstukken van de vector = en noem ze , , , en

Hoeveel georiënteerde lijnstukken kan je tekenen van de vector = ?