Dolda flaskan - med flaska

Författare/skapare:
Torbjörn Jansson
Du ska digitalt dra 50 kulor med återlämning ur den dolda flaskan. När du gjort det ska du med hjälp av resultatet du läser av komma fram till ett förslag på hur många röda, svarta respektive blå kulor det kan finnas i flaskan. Gör sedan om försöket och se om det stämmer med ditt förslag.