Proportionalitet, v.11 (Michaela)

Författare/skapare:
Michaela Johansson, linneapedagog
Område(n):
Funktioner

Vad är proportionalitet?

då y = kx

Uppgift 1.

Hur beräknas proportionalitetskonstanten?

Uppgift 2.

Grafen nedan visar intäkterna för en Live nation konsert i Globen, Stockholm.
Image

a) Vad är ekvationen för grafen g?

b) Vad är ekvationen för grafen f?

c) Vad har proportionalitetskonstanten för enhet?

d) Hur många biljetter måste Live nation sälja, då utgifterna för att hålla konserten ligger på 1000 000 kronor? Svara för båda graferna.