Limita → derivace

Úloha 1

Nastavte bod C v následujícím apletu do místa s nejprudším stoupáním na trase.

Úloha 2

Jak byste popsali přímku pro dx → 0? (zaškrtnutím b můžete zobrazit nápovědu) Další zadání v Meetu.