Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Fraccions i Geometria 01

Els rectangles verds dels applets tenen àrea 1. Utilitza l'eina Polígon Toolbar Image i uneix alguns dels punts marcats al contorns de manera que obtinguis:

Un triangle isòsceles d'àrea 0,5

Quants en podries trobar?

Un triangle isòsceles d'àrea 1/6

Quants en podries trobar?

Un estel que ocupi un 50% del rectangle

Quants en podries trobar?