gelijkwaardige rentevoeten

Onderwerp:
Algebra
Je belegt 100 euro n jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,5% : K = 100. 1,00512 = 106,17 euro. Als je 100 euro een jaar lang belegt tegen een jaarlijkse rentevoet van 6,17% verkrijg je dezelfde eindwaarde. We zeggen daarom dat beide rentevoeten gelijkwaardig zijn. Om duidelijk te maken over welk een rentevoet het gaat noteren we:
i12 : rentevoet per 1/12-de deel van een jaar  = maandelijkse rentevoet
i4 :rentevoet per 1/4-de deel van een jaar  = trimestriele rentevoet
i2 :rentevoet per 1/2-de deel van een jaar  = semestriele rentevoet
ip :rentevoet per 1/p-de deel van een jaar 
De jaarlijkse rentevoet  i, gelijkwaardig met een rentevoet ip vind je als  u = (up)p     of uitgedrukt in i:  i = (1 + ip) p - 1 Deze jaarlijkse rentevoet  i noem je de reele rentevoet.
De rentevoet  ip, gelijkwaardig met een reele rentevoet vind je als:   ip = √(1 + i) - 1