Kosi hitac i intereferencija valova

Kosi hitac

Interferencija valova

Kosi hitac, animacija

Interferencija valova, animacija