Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Eltérő keresztmetszetek a közlekedőedényeknél

Ezzel az eszközzel azt demonstráljuk, hogy a közlekedőedények száraiban lévő folyadékmagasság nem függ a keresztmetszettől. Az azonos folyadékszintek az azonos nyomásoknak köszönhetők (pl. az A és B, vagy 'BAL' és 'JOBB' pontokban), nem az azonos súlyoknak. A nyomások csak a folyadékoszlopok magasságával függenek össze.
Természetesen az is mindegy, hogy a közlekedőedényeket melyik száron keresztül töltjük meg. Ha az egyes szárakban a folyadékoszlopok súlya lenne egyensúlyban, akkor egy öntözőkannából az öntözőcsövön keresztül a víz akkor is kinyomulna, ha az öntözőkanna vízszintesen állna.