Theorie oplossen ongelijkheden

Onderwerp:
Ongelijkheden

Theorie oplossen ongelijkheden

Je krijgt een andere manier om lineaire ongelijkheden op te lossen dan in het boek. Voorbeeld 1:      Voorbeeld 2: 15 > 10  (deel door 5)    15 > 10   (deel door -5) 3 > 2       -3 < -2 dit klopt      dit klopt alleen als je het teken omdraait Conclusie: Als je deelt door een negatief getal klapt het teken om. Bij ongelijkheden doe je bijna hetzelfde als bij vergelijkingen. 1. Gebruik net als bij een lineaire vergelijking de balansmethode 2. Pas op bij de laatste stap (het delen):     als je moet delen door een negatief getal moet je het teken omklappen. Voorbeeld 1:       Voorbeeld 2: 5x + 12 < 3x - 14     2x - 7 > 5x + 41 2x + 12 < -14      -3x - 7 >  41 2x < -26         -3x > 48    x < -13          x < -16 In dit voorbeeld deel    Hier klapt het teken om je door 2, dus het teken        omdat je deelt door -3. klapt niet om.