Kulová plocha opsaná a vepsaná

Obecně nemůžeme jehlanu opsat ani vepsat kulovou plochu. Pravidelný čtyřstěn má ale všechny vrcholy stejně vzdáleny od svého středu a tedy existuje koule opsaná čtyřstěnu. Stěny čtyřstěnujsou také stejně vzdáleny od středu, tedy můžeme sestrojit kouli, která se dotýká všech čtyřech stěn. Bod dotyku stěny a vepsané koule je středem stěny.