Mješoviti brojevi

U sljedećoj aktivnosti istražite kako zapisati neprave razlomke pomoću zbroja prirodnog broja te pravog razlomka. Za svaki prikazani izraz odredite broj cijelina te broj preostalih dijelova od kojih se taj izraz sastoji. UPUTA: Riješite barem tri primjera kako biste otkrili zapis mješovitog broja.

Na temelju prethodne aktivnosti napišite što je to mješoviti broj? POMOĆNA PITANJA: Od kojih se dijelova sastoji mješoviti broj? Kakve razlomke možemo zapisati pomoću mješovitog broja?