Pythagoras

Forfatter
Lene Larsen
Et bevis på Pythagoras
Der ligger 4 fiskekuttere i et lukket havnebassin.
Kutterne har form, som retvinklede trekanter. Den retvinklede trekants sider er a, b og c.
Den længste side i en retvinklet trekant kaldes for hypotenusen og i dette tilfælde er den c Arealet af det blå kvadrat er derfor c gange c = c²
Det blæser op til storm og fiskekutterne ligger sig i ly af hinanden
Havnebassines areal er delt i to. Arealet af det lille blå kvadrat er derfor a gange a = a² og arealet af det store blå kvadrat er b gange b = b²
Da det er et lukket bassin - er der ikke forsvundet noget så er a²+b²=c² Hermed er Pythagoras bevist