Значајне тачке троугла

Autor:
Dragan

Центар описаног круга

  • Симетрала дужи је скуп тачака у равни које су једнако удаљене од крајњих тачака те дужи.
  • Симетрале страница троугла секу се у једној тачки.
  • Центар описане кружнице ( О ) је тачка пресека симетрала страница.

Описан круг око правоуглог троугла

Описан круг око правоуглог троугла

Правоугли троугао

Центар описаног круга сваког правоуглог троугла налази се :

Obilježite sve primjenjivo