Wykres funkcji kwadratowej

Na poniższej symulacji znajduje się wykres funkcji kwadratowej postaci
1) Jaki wpływ na wykres funkcji kwadratowej ma zmiana parametru a? 2) Jaki wpływ na wykres funkcji kwadratowej ma zmiana parametru b? 3) Jaki wpływ na wykres funkcji kwadratowej ma zmiana parametru c?