Transformaties: eigenschap 4.

Bepaal het beeld van de rechte k onder: a) de spiegeling om de rechte a. b) de verschuiving volgens vector . c) de draaiing om het punt G over een hoek van 37° in tegenwijzerzin. d) de puntspiegeling om het punt G.

Controleer de onderlinge ligging van de rechte k en zijn spiegelbeeld. Doe dit met behulp van de optie "verband" deze vind je terug bij de volgende werkbalkknop. Toolbar Image

Vink alles aan wat van toepassing is

Controleer de onderlinge ligging van de rechte k en zijn schuifbeeld. Toolbar Image

Vink alles aan wat van toepassing is

Controleer de onderlinge ligging van de rechte k en zijn draaibeeld. Toolbar Image

Vink alles aan wat van toepassing is

Controleer de onderlinge ligging van de rechte k en zijn beeld na het uitvoeren van de puntspiegeling. Toolbar Image

Vink alles aan wat van toepassing is