Multiplikasjon

Velg tallene til gangetabellen du vil bruke med hakene, dra det fargede punktet på det grå punktet og du vil få opp alle tallene som er multipel av ditt tall.
I tallene 1 til 100, hvor mange er multiplum av 2? Og de av 3? Hva med 4? ... Hva er multiplene til både 2 og 3? ... Renata (leucotea), 27. juni 2012