Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Üçgende İç Açıortay Çizimi

İç Açıortay ve İç Teğet Çember

Etkinliğimizde bir üçgenin içaçıortaylarını çizip içteğet çemberle ilişkisini inceleyeceğiz. Verilen ABC üçgeninde aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 1.Toolbar Imagebutonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Imageaçıortay sekmesini tıklayınız. Verilen ABC üçgeninin sırasıyla B, A ve C köşelerine tıklayarak A açısına ait açıortayı çiziniz. Benzer şekilde diğer açıların açıortaylarını çiziniz. 2. İç açıortayların kesiştikleri noktayı belirlemek için Toolbar Imagebutonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Image kesiştir sekmesini tıklayınız. Açıortayları seçip kesişme noktasınıToolbar Image butonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Image butonu yardımıyla I olarak isimlendiriniz. 3. I noktası üçgenin hangi bölgesindedir? 4. I noktasından Toolbar Imagebutonundaki oka basarak açılan menüden dik doğru sekmesini tıklayarak üçgenin kenarlarına dik doğrular çiziniz. 5. 3. basamakta kullandığınız kesişme noktası bulma işlemini uygulayarak dik doğrularla üçgenin kenarlarının kesişim noktalarını bulup Toolbar Imagebutonu yardımıyla sırasıyla D,E,F olarak isimlendiriniz. 6.Toolbar Imagebutonundaki oka basarak açılan menüden Toolbar Image nesneyi göster/gizle butonunu, açırtay doğrularından birini ardından Toolbar Image butonunu seçerek açıortay doğrularını gizleyin. 7. I ve D,E,F dikme ayakları arasındaki uzaklıkları bulmak için Toolbar Imagebutonunu kullanınız. Menüden Toolbar Imageuzunluğu seçerek ölçüm yapınız. 8. Uzunlukları karşılaştırınız. 9. Toolbar Imagebutonunu kullanarak menüdenToolbar Image merkez ve yarıçapla çember sekmesini kullanarak dikme uzunluklarını yarıçap kabul eden I merkezli çemberler çiziniz. 10.Nasıl bir sonuca ulaştınız? 11. Üçgeni Toolbar Imagebutonu yardımıyla köşelerinden çekerek hareket ettiriniz. Elde ettiğiniz sonucu bütün üçgenler için genelleyebilir miyiz? Açıklayınız.