סכום זוויות במרובע

Author:
yotamsh42
נזכר כי במשולש - סכום הזוויות הוא 180 מעלות. ננסה לברר מה קורה במצולעים אחרים!

מלבן הוא מרובע שבו כל הזוויות הן זוויות ישרות.מהו סכום הזוויות במלבן?

מרובעים

מרובעים
לפניכם ארבעה מרובעים שונים: מעוין, ריבוע, טרפז, ומקבילית.

נסו לשער - האם סכום הזוויות זהה בכל המרובעים הללו?

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D

אם עניתן בשאלה הקודמת שסכום הזוויות בכל המרובעים הוא זהה, תוכלו להגיד מהו הסכום? אם עניתם שהסכום אינו זהה בהם או זהה באופן חלקי, נסו להסביר מדוע