Колекція. Функції

Завантажити колекцію за покликанням https://www.geogebra.org/m/t3gyqb3x Автор:Крамаренко Тетяна Григорівна Тема:АлгебраФункціїГрафік ФункціїПарабола Функції – одна із основних змістових ліній математичної освіти в закладах середньої освіти. Одним із завдань освітньої галузі, що визна-чає зміст математичної освіти у основній школі є формування системи функціональних понять, умінь використовувати функції та їх графіки для характеристики залежностей між величинами явищ і процесів. У старшій школі завершується формування поняття числової функції у результаті вивчення степеневих, показникових, тригонометричних класів функцій, формування вмінь їх досліджувати і використовувати для опису і вивчення явищ і процесів. Колекція до посібника Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч. посіб. / Т. Г. Крамаренко, В. В. Корольський, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; наук. ред. М. І. Жалдак. – Вид. 2, перероб. і доп. – Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун т, 2019. – 444 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3315.