תרשים כוחות על גוף הנמצא במדרון

גוף מונח על גבי מישור משופע, גררו את הכוחות הרלוונטים אל תרשים הכוחות זנב החץ יונח במרכז הגוף (הנקודה השחורה) התאימו את כיוון החץ בהתאם