Kehäkulman ja keskuskulman piirtäminen

Piirrä ympyrä ja sen kehälle kaksi pistettä. Lisää kuvaan näiden pisteiden välistä kaarta vastaavat kehäkulma ja keskuskulma. Mittaa kulmien suuruudet.

  1. Piirrä ympyrä Toolbar Image.
  2. Lisää ympyrän kehälle kaksi pistettä Toolbar Image (niiden nimet ovat todennäköisesti C ja D).
  3. Lisää kehälle vielä yksi piste Toolbar Image (nimeltään E)
  4. Tee janat Toolbar Image CE, DE, CA ja DA.
  5. Mittaa keskuskulman suuruus. Valitse työkalu kulma Toolbar Image, klikkaa keskuskulmasta katsottuna oikeanpuoleista kehän pistettä (C tai D), sitten ympyrän keskipistettä A ja lopuksi keskuskulmasta katsottuna kehän vasemmanpuoleista pistettä (C tai D).
  6. Mittaa kehäkulman suuruus. Valitse työkalu kulma Toolbar Image, klikkaa kehäkulmasta katsottuna oikeanpuoleista kehän pistettä (C tai D), sitten kehäkulman kärkipistettä E ja lopuksi keskuskulmasta katsottuna kehän vasemmanpuoleista pistettä (C tai D).
  7. Valitse työkalu Siirrä Toolbar Image ja kokeile siirtää kehän pisteitä. Tutki kulmien suuruuksia.