minkovsky diagram

Een Minkovsky diagram. Hoe bouw je het diagram op. Begin bij het begin, ruitejespapier. Eerste de waarde van beta naar gamma omrekenen. Dan de tijdlijn van de trein (......) Dan de plaatslijn van de trein. Dan de getallen op de x en y as. Als je ruitjes hebt, teken je slechts een deel van de getallen. De getallen op de x'en t' as intekenen is moeilijker. Bedenk eerst, dat omdat gamma > 1 deze punten niet domweg ingetekend kunnen worden. Weet je nog dat de tijdrek er voor zorgt, dat de tijd voor de reizende persoon langzamer verloopt. Als nu de reiziger t'= 1 heeft, dan heeft op hetzelfde moment de stilstaande waarnemer t = 1. De lijn t'= 1 is gelijktijdig (..) met het punt (x=0, t=gamma). Dit punt wordt ingetekend (gebruik de buttontoonsnijpunttijdas). Dan kunnen we dus vaststellen, dat de plaatslijn van de trein, op t'= 1, door dit punt gaat, en parallel aan de plaatslijn van de trein voor t'= 0 loopt. Het snijpunt van deze lijn met de tijdlijn van de trein, kunnen we dus nu pas van een waarde (1) voorzien. De andere lijnen, voor t'= 2, 3 enz. kunnen we dan ook makkelijk tekenen. Het moeilijke zit er misschien in, dat we voor t'= 1 (dus voor een bepaalde t' waarde), de plaatslijnen kunnen tekenen. Als we dit begrijpen, en gedaan hebben, dan kunnen we twee dingen doen. We begrijpen dat het Minkovsky diagram symmetrisch is, dus we spiegelen alles. Je kunt dus het punt spiegelen in de fotonlijn, en dat de tijdlijnen tekenen. De computer tekent sneller dan jij, maar begrijpt er uiteraard niets van. Jij hopenlijk wel met deze uitleg.
Minkovsky diagram
Speciale relativiteits theorie
Minkovsky diagram Speciale relativiteits theorie