normaaloefeningen

  • Kies voor GGB klassiek
  • berekeningen ivm normaal
  • normaal(0,1,1.64) = 0.95 dus 95% ligt in het interval -1.64 + 1.64
  • inversnormaal(0,1,0.95) = 1.64 dus 1.64 is de kritische waarde bij het interval met 95% van de waarnemingsgetallen
  • Je kunt een kansexperiment met normale verdeling genereren:
  • open het rekenblad (dan zijn de iconen voor kansrekening zichtbaar)
  • in het algebravenster: typ rij(toevalsgetalnormaal(0,1),x,1,50)
  • maak met het icoon een histogram MO: bij het maken van een applet zorgt dit voor problemen