Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Doorsnede piramide met een vlak

Teken de doorsnede van de piramide met het vlak(PQR).
OPLOSSING
Hieronder werd de doorsnede van de piramide met het vlak (PQR) stap voor stap getekend. Rechts zie je de doorsnede apart getekend.