Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Faktorisering af polynomium af højere grad

1) Ryk i skyderen Grad, og forklar hvorfor du ser grafen for hhv et 2., 3., 4. og femtegradspolynomium 2) Sæt Grad = 5. Indstil skyderne så polynomiet har rødderne -4,-2,0,2 og 4 3) Sæt Grad = 5. Indstil skyderne så polynomiet har forskriften f(x) = (x-2)(x-1)(x+1)(x+2)(x+5) 4) Indstil skyderne, så polynomiet har forskriften 5) Hvad sker der med grafen, når den samme rod forekommer flere gange? Et ulige antal gange? Et lige antal gange?