Тригранний кут (задача про два рівних плоских кути)

Тема:
Кути
Рисунок до задачі про тригранний кут, у якого рівні два плоскі кути або рівні два двогранні кути.