RAONS TRIGONOMÈTRIQUES

Tema:
Raons
Pots variar el radi movent amb el ratolí la variable r. Observa què passa si r=1. Anomenam a aquesta circumferència CIRCUMFERÈNCIA GONIOMÈTRICA. Pots variar l'angle movent amb el ratolí la variable alfa. Observa com varien les raons trigonomètriques al variar l'angle i quins signes obtenim per cadascuna d'elles al canviar de quadrant.
Activa cadascuna de les caselles de les raons trigonomètriques que apareixen per esbrinar quins angles tenen el mateix sinus, el mateix cosinus o la mateixa tangent.