Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Faktorisering af andengradspolynomium

1. Vælg og to rødder og i dit andengradspolynomium på skyderne. 2. Hvor kan du aflæse og på parablen? 3. Hvor optræder hhv. , og i den faktoriserede forskift? 4. Hvad sker der, hvis ? Sæt . 5. Kan du finde en sammenhæng mellem -værdien og rødderne og ? 6. Kan I finde en sammenhæng mellem -værdien og rødderne? 7. Hvordan skal sammenhængen ændres/udvides, når er forskellig fra 1?
Tilrettet fra Frydenlund: https://www.geogebra.org/m/aKPMZmGS