Faktorisering af andengradspolynomier

Forfatter
JL@MFG.DK
Emne:
Algebra
Formlen for faktoropløsning af andengradspolynomier er hvor r1 og r2 er polynomiets rødder. Nedenfor defineres diskriminanten i CAS; derefter skrives faktoropløsningen, hvor r1 og r2 er de to rødder, beregnet vha. rodformlen. Prøv at regne færdig!