Eş Açılar

Topic:
Angles
Ekranda AOB ve A’O’B’ açılarını görmektesiniz. AOB açısının ölçüsünü sol üst taraftaki kaydırma çubuğu yardımıyla değiştirebilirsiniz. Siz AOB açısının ölçüsünü değiştirdiğinizde, A’O’B’ açısının da otomatik olarak değiştiğine dikkat ediniz. Ayrıca, ekranda gördüğünüz bu açıları A ve O noktaları yardımıyla döndürerek, ışınlarını büyütüp küçülterek ya da birbirinin üzerine taşıyarak karşılaştırabilirsiniz. Şimdi bu açıların ölçülerini büyütüp küçülterek ve açıları uygun şekilde hareket ettirerek aşağıda verilen sorulara cevap bulmaya çalışın.
1. AOB ve A’O’B’ açıları arasında nasıl bir ilişki görüyorsunuz? 2. Gözlemlediğiniz bu ilişkiyi nasıl doğruladınız?