Duljina visine - vježba

Klikom na gumb Novi zadatak, pojavit će se novi trokut, jedna njegova visina i duljine stranica Izračunajte duljinu prikazane visine i upišite u tekstualno polje Duljina visina te pritisnite tipku Enter. Ako ste zadatak dobro riješili, pojavit će se podignuti palac. BRAVO! Ako zadatak niste dobro riješili, palac se neće pojaviti. Pokušajte ponovno. Napomena: Decimalni broj unosite koristeći decimalnu točku.