Enhetscirkeln

Författare/skapare:
Björn Benbasat
Här har jag gjort tre punkter med "spårning" som är relaterade till punkten B på en enhetscirkel (cirkel med radien 1). Punkten B ligger på cirkeln men du kan dra den runt periferin. När du gör det kommer punkterna C, D och E att visa sinus, cosinus och tangent-kurvor utifrån relationen till läget på cirkeln.